De combinatie van 3 basisscholen, waarvan een voor speciaal onderwijs, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een medische kinderopvang, maakt kindcentrum De Samenstroom tot een plek waar ieder kind dichtbij huis terecht kan. Dit maakt De Samenstroom tot een toonbeeld van inclusiviteit. 

De slimme indeling van het gebouw zorgt binnen voor maximale flexibiliteit. Dit terwijl het ontwerp met een stoere buitenkant aansluiting zoekt bij het industriële verleden van de locatie. In het centrum van het gebouw ligt het centrale Hart. Alle 11 units zijn hier omheen gegroepeerd en kijken erop uit. Zo kunnen de vijf samenwerkende partners, leerlingen en hun ouders elkaar makkelijker ontmoeten en ontstaat een optimale samenwerking in het gebouw. 

Een unit is een ontwikkelruimte (onderwijs of opvang) voor 75 leerlingen waar rust, structuur en regelmaat heerst. Hierbij is de inrichting aangepast naar wens en behoefte. Zo zijn er onder andere instructieplekken, samenwerkplekken, prikkelvrije alleenwerkplekken en speelplekken. 

Kinderkoepel

In het gebouw van De Samenstroom zijn meerdere ruimtes voor kinderopvang van de Kinderkoepel. Op de begane grond zitten de groepen van de dagopvang, de centrale speelhal, peuteropvang De Peuterhoek en de onderbouw van de buitenschoolse opvang (BSO). De bovenbouw van de BSO heeft een plek op de eerste verdieping.

Het gebouw van De Samenstroom biedt een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving, waarin je kind kan spelen, bewegen en zichzelf kan zijn. De kinderen kunnen elkaar op verschillende plekken ontmoeten en door met elkaar te spelen leren ze elkaar kennen, maken ze vrienden en kunnen ze vooral zichzelf zijn bij ons! Zo zorgen wij voor een fijne dag bij ons op de opvang.

Montessorischool

Op 1ste Openbare Montessorischool werken we ​aan effectief montessorionderwijs ​met een passend aanbod voor ieder kind. Een aanbod waarbij ieder kind leert en ontwikkelt en uitgedaagd wordt om die kennis en vaardigheden op te doen die passen bij en vereist zijn in het basisonderwijs. Dit doen we door leerkrachten en leerlingen te laten leren en samenwerken in een groep van leerjaren. 

De Montessorischool heeft in De Samenstroom drie units. Eén unit op de begane grond voor de onderbouw. En twee units op de eerste verdieping waarvan één unit voor de middenbouw en één unit voor de bovenbouw. 

RKBS Hendrik Boogaard

Op de Hendrik Boogaard is het een belangrijke waarde dat elk mens zich verbonden voelt met andere mensen. We hebben een positieve blik op de toekomst en sluiten niet buiten, we sluiten in! Iedereen is welkom! 

Dat betekent concreet dat de school zich richt op het antwoord op de volgende vraag: Hoe kunnen wij dit kind, in deze groep/unit, met deze professional verbinden met anderen en met de leerstof, passend bij de ontwikkeling van elk kind. Daarbij gaat het om dat wat het kind kan. We ondersteunen waar nodig en stimuleren zelfstandigheid waar mogelijk. Kinderen ontwikkelen zich in contact met anderen. Ofwel: eerst werken aan de relatie en dan volgt de prestatie.

In het gebouw zitten de kleuters (leerjaar 1 en 2) op de begane grond, meteen naast de zijingang, aan de kant van de atletiekbaan en sportcentrum De Eendr8. Aan dezelfde zijde,  maar dan op de eerste verdieping, vindt u de 3 andere units voor de leerjaren 3 t/m 8. Alles bij elkaar beschikt de Hendrik Boogaard  over 4 units in het kindcentrum.

SBO De Windroos

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg. Leerlingen kunnen dan terecht bij het speciaal basisonderwijs van SBO De Windroos. De onderbouwgroepen 1 t/m 4 van SBO De Windroos hebben twee units in kindcentrum De Samenstroom. In het gebouw zitten de groepen 1 t/m 3 op de begane grond. Groep 4 zit op de 1e verdieping. 

CityKids

CityKids is een medische kindzorg instelling waar het kind en de behoefte van het kind centraal staat. CityKids biedt zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het ontwikkelcentrum. Daarnaast biedt CityKids 24 uur (kinderthuis)zorg, beschermd wonen in De Pastorie, in Rotterdam, voor jongens met autisme en/of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar en dagbesteding aan jongeren vanaf 18 jaar. 

Om de kinderen de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden werken wij met klimaatgroepen binnen het ontwikkelcentrum van CityKids. Er zijn verschillende  klimaatgroepen en de verwachting is de volgende groepen te realiseren in De Samenstroom:

  • Schoolvoorbereidende groep; de naam zegt het al, we werken samen met kind aan vaardigheden om naar school te kunnen gaan. Het zitten op een stoel, het maken van werkjes, het wachten op hun beurt, het vragen van hulp et cetera. 
  • Structuur groep; kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hebben een grote behoefte aan structuur. We werken aan het leren van het vasthouden van de dagstructuur, met behulp van fotogrammen en/of pictogrammen. We leren de kinderen om te kunnen gaan met overgangen, verbeteren van de communicatie en we brengen in kaart welke school het beste past bij het kind. 

In De Samenstroom is er ruimte voor drie groepen. Afhankelijk van de vraag naar zorg zal CityKids invulling geven aan de soort groepen.