Missie en visie Kindcentrum De Samenstroom

Missie

Het vergroten van ​ontwikkelingskansen en​ het bevorderen ​van kansengelijkheid voor alle kinderen van 0-13 jaar in hun ​eigen woon-en leefomgeving​.

Visie​

  • De deelnemende partners en ouders in kindcentrum De Samenstroom werken intensief samen en stemmen op elkaar af om de missie te verwezenlijken​.
  • Iedere partner is en voelt zich verantwoordelijk voor welbevinden en ontwikkeling van elk kind.
  • Kwaliteiten, expertise en kennis worden door de verschillende partners met elkaar gedeeld.
  • De leidinggevende van iedere partner neemt zitting in het directieteam van De Samenstroom.​
  • Het directieteam van De Samenstroom maakt en stuurt op inclusief beleid en cultuur.​
  • Er is een multidisciplinair team waarin iedere partner is vertegenwoordigd en die stuurt op inclusieve cultuur en praktijk.​
  • Het gebouw is multifunctioneel ingericht​.